Betabit NET ontwikkelaar

Technologie en aanpak

Betabit gelooft in het belang van transparantie en duidelijkheid. In een vakgebied waar spraakverwarring en misverstanden veel voorkomen, is heldere communicatie noodzakelijk. “Zeg wat je doet, doe wat je zegt” is het credo dat centraal staat in de werkwijze. Het bepaalt hoe er met medewerkers, met partners en de klant omgegaan wordt.

De Mens
Betabit is daarom zowel een resultaatgerichte als mensgerichte organisatie: aandacht voor mensen staat centraal. Betabit is ervan overtuigd dat deze aandacht uiteindelijk leidt tot de beste resultaten. Dan kun je als organisatie niet zonder goede ontwikkelingsmogelijkheden voor die medewerker, een objectief beoordelingssysteem, professioneel gedrag én plezier.

Samen bouwen
Opdrachten voert Betabit veelvuldig uit bij klanten in huis en bij gelegenheid in een van de regiokantoren van Betabit. De klant optimaal bedienen kan enerzijds door een specialist of door een team van specialisten in te zetten. Een andere mogelijkheid die de klant heeft, is om het hele project aan Betabit uit te besteden.

Iteratief
Systemen die soms duizenden gebruikers hebben, vragen om een professioneel ontwikkelingsproces. In de afgelopen jaren heeft Betabit een iteratieve projectaanpak ontwikkeld: BOOM, een aanpak die het foutloos uitbrengen en beheren van nieuwe en bestaande releases maximaal ondersteunt. BOOM staat voor Betabit Ontwerp en Ontwikkel Methodiek.

BOOM is gebaseerd op de onderstaande succesfactoren:

- Betrokkenheid van de eindgebruikers;

- Actieve support van het topmanagement;

- Duidelijke requirements en heldere verwachtingen;

- Goede planning.

Goede kennis van de gebruikte technologie
Goede kennis van technologie staat los van de gekozen projectmethodiek. Het is allereerst belangrijk dat de betrokken medewerkers kennis van zaken hebben, maar BOOM levert ook tools om effectief en efficiënt de technologie in te zetten.

Uitblinken
Omdat Betabit wil uitblinken, werken de medewerkers met een focus op één ontwikkelomgeving: Microsoft. Dit is efficiënter dan met meerdere technologieën werken; er kan een beroep gedaan worden op dezelfde kennis. 

Innovatief
Het kunnen vertrouwen van bewezen technologie is belangrijk. Als klant vertrouw je er echter ook op, dat je gebruik maakt van de best mogelijke technologie die beschikbaar is. Vandaar dat Betabit nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. Betabit test nieuwe technologie uitvoerig voordat deze in een project wordt ingezet.

Cloud
Zo zijn sinds 2009 de engineers van Betabit als eerste in Nederland actief aan het ontwikkelen in Microsoft Azure. Momenteel vervult Betabit een voortrekkersrol op het gebied van de cloud van Microsoft.